Uhensigtsmæssige arbejdsgange

Case Peter, 37 år

 

Peter har i en længere årrække arbejdet ved en større clean-tech-virksomhed. Gennem de seneste år har der været et massivt pres på arbejdspladsen: kollegaer er blevet afskediget, og der er et stort forventnings- og arbejdspres. Der er blevet større afstand mellem medarbejder og ledelse, og medarbejdernes muligheder for sparring og samvær er blevet mindre.

 

Igennem længere tid har Peter været træt, når han kom hjem fra arbejde. Han har ikke længere den energi, han havde før. Han er blevet tiltagende isolerende, mere irritabel og mindre glad. ”Jeg har ikke været særlig sjov at være sammen med derhjemme det sidste stykke tid”, fortæller han.

 

Gennem fokussamtalerne blev Peter bevidst om de ting ved arbejdet, han ikke trivedes med. Han fik igennem samtalerne modet til at fortælle det til sin leder. Det blev taget godt imod, bl.a. fordi han havde fået hjælp til at sætte ord på, hvad han så som problemstillingerne i organisationen.

 

Peter oplevede derefter at arbejdspladsen tog ham mere alvorligt, bl.a. ved at give ham andre arbejdsfunktioner. Han oplevede sig værdsat, og det gav ham fornyet energi, at hans indsigter medvirkede til forbedringer på arbejdspladsen. Peter fik arbejdsglæden og selvtilliden igen, og han kunne efterfølgende, når han havde fri, lægge jobbet bag sig, og være mere nærværende i familien.

 

En del af samtaleforløbet kom til at handle om forventninger Peter havde til sig selv. Han havde urealistisk høje forventninger til, hvad han skulle kunne klare og leve op til. Ved at kigge tilbage i Peters historie, blev det tydeligt, at Peter altid havde været vant til at klare tingene selv, og ikke havde en forventning om, at det nyttede at give udtryk for sine frustrationer, ønsker og behov.

 

 

En arbejdscase, der er svær at slippe

Case Thomas, 29 år

 

Thomas. er ansat i en større velrenommeret advokatvirksomhed. Fokussamtalerne indledes ved at Thomas chef henvender sig, fordi Thomas for nylig har ført en sag for kontoret, som har krævet meget personligt af Thomas. Chefen er klar over, at det trækker store personlige veksler både arbejdsmæssigt og privat for Thomas. Da Thomas er én af chefens vigtigste nøglemedarbejdere, som han nødigt vil undvære, vurderer han, at det kunne være en hjælp for Thomas med en udenforstående at tale forløbet igennem med.

 

Det kræver lidt overtalelse for chefen at få Thomas til at se formålet med et fokussamtaleforløb, men han indvilliger i at give det en chance. Ved samtalernes afslutning angiver Thomas: ”Det har været en lettelse at få talt det igennem med én, der ikke i forvejen kender til forløbet. Jeg kan mærke jeg har fået fornyet energi, og de opgaver jeg før havde en oplevelse af ikke rigtig at have energi til, går jeg nu igen ind i med arbejdsglæde.” ”Selvom vi indgik forlig i sagen, havde jeg alligevel oplevelsen af ikke at have gjort det godt nok. - Nu ved jeg, at jeg ikke kunne have gjort mere”. Det, der især fik betydning for Thomas var, at han nu kunne lægge afstand til de ting, som i så lang tid havde fyldt så meget, at han stadig gik med det i tankerne.

 

 

At kunne se egne potentialer og tro på sig selv

Case Lise, 32 år

 

Lise er ansat i en virksomhed, hvor hun arbejder med en kreativ interesse hun har været optaget af i mange år. Ud over et stort engagement og massere af kreativitet, har hun også organisatoriske evner. Men selvom hun har fået et stort ansvar i virksomheden, og er blevet et brand for virksomheden ud ad til, har Lise svært ved at tro på sig selv. Hun kommer i en række situationer, hvor hun får det fysisk dårligt uden at vide, hvad det handler om. Gennem samtalerne bliver det klart for Lise, at det sker, når hun oplever, at hun tilsidesætter sig selv og ikke står fast på det, hun gerne vil. Et tema i fokussamtalerne bliver at få Lise til at tro på sig selv, og kunne se de styrker hun har.

 

Gennem fokussamtalerne bliver Lise bevidst om, hvordan hendes opvækst, der er præget af mangelfuld støtte og værdsættelse, har givet hende den tro, at hun hele tiden skal kæmpe for sit eget værd igennem præstationer og handlinger. Lise har været optaget af at gøre andre tilpas og forsøge at opnå anerkendelse fra omgivelserne.

 

Da Lise undervejs i forløbet bliver kontaktet af en recruiter med tilbud om ledelse i en større dansk virksomhed, er det derfor både fristende og overvældende. Men på det tidspunkt er hun blevet så bevidst om sine værdier og sit eget værd, og om hvordan hun holder fast i, hvad hun vil. Det er derfor ikke svært for hende at vælge, at det der her og nu er mest givtigt og udviklende for hende, er at blive i den virksomhed, hun er.

 

 

Bearbejdning af opvækst medvirker til afklaring

Case Kim, 29 år

 

Kim henvender sig fordi han gennem længere tid har følt sig trist og modløs. Han er træt, mangler energi og engagement. Kim arbejder i en virksomhed, hvor han er meget alene om ansvaret for produktionen. Kim har overvejet at sige op, fordi han har svært ved at holde til presset. Men han brænder også for det, han laver, og er klar over, at hans evner inden for området er unikke. Presset på arbejde går ud over privatlivet. Han er forvirret og flytter bl.a. fra kæresten, fordi han ikke ved, hvad han vil.

 

Gennem samtalerne bliver Kim bevidst om, hvor stort et arbejdspres, han er underlagt, og hvordan det påvirker hans familieliv. Samtalerne med Kim kommer til at dreje sig om en opvækst, hvor han følte han havde svært ved at leve op til forældrenes forventninger. Hans opvækst har været præget af en distance og hårdhed i opdragelsen, og Kim har ikke fået megen hjælp til at blive klar over egen identitet og værdier. Han er derfor tilbøjelig til at tage mere udgangspunkt i andres behov end i sine egne, og han kommer til at presse sig selv for hårdt.

 

Gennem fokussamtalerne får Kim indsigt i sammenhængen mellem hans opvækst og den rodløshed, han oplever i sit liv nu. Han bliver bevidst om, hvad der er vigtigt for ham, hvilket hjælper ham til bedre at kunne give udtryk for sine ønsker og kunne sige fra. Sammen med arbejdspladsen får han indgået aftaler, der medvirker til at lette arbejdspresset. I privatlivet får han udtrykt sine savn i forholdet til kæresten, og de finder sammen igen.

 

 

Arbejde fik højeste prioritet.
Nu mere tydelig som leder

Case Lars, 42 år

 

Lars har arbejdet i udlandet i 14 år. Han er for nogle år siden flyttet tilbage til Danmark med familien. Hans arbejde har været krævende og samtidig har han skulle sørge for, at familien faldt til i Danmark. Lars er direktør i en større udenlandsk virksomhed; det er tidskrævende og der er mange årlige rejsedage. Lars henvender sig i forbindelse med skilsmisse. ”Hvis jeg kunne vælge om, ville jeg nok have arbejdet mindre”, fortæller Lars, ”Men jeg ville jo også gerne give familien økonomisk tryghed.”

 

Samtalerne kommer især til at handle om værdier og ønsker for fremtiden. Lars erkender, at det har været for svært at bevare nærhed og intimitet i en hektisk hverdag.

 

Lars bliver gennem fokussamtalerne bevidst om, at han er tilbøjelig til at blive så optaget af sit arbejde, at han glemmer kontakten med sine omgivelser og hensyn til sig selv og egne behov. Lars har ikke fået stoppet op og  undersøgt, om det nu også er det, han egentlig ønsker. Samtalernes fokus kommer bl.a. til at dreje sig om at skærpe evnen til at kunne registrere, når han begynder at have så travlt, at han får svært ved at prioritere og glemmer at holde fast i nære værdier.

 

Ved samtalernes afslutning, siger Lars: ”Det er egentlig først nu, at jeg kan mærke, når jeg er glad. Og jeg er blevet meget bedre til at træffe beslutninger, både privat og i arbejdsmæssige sammenhænge. Jeg er blevet mere tydelig som leder, fordi jeg nu mere klart kan fremføre mine holdninger og tilkendegive mine vurderinger af problemer og løsninger”.

 

 

Balance i arbejdsliv og privatliv

Case Christian, 48 År

 

Christian er økonomidirektør i en større dansk virksomhed med mange afdelinger i udlandet. Derfor har Christian meget rejseaktivitet rundt om i verden og desuden faste ugentlige arbejdsdage i Stockholm. Christian indleder fokusforløb med henblik på at få privatlivet til at hænge bedre sammen med arbejdslivet. Han oplever, at det bliver sværere og sværere at følge med i børnenes liv og udvikling, fordi der er mange dage, hvor han ikke er hjemme. Børnene fjerner sig mere fra ham, og det påvirker ham at mærke, at de foretrækker morens hjælp og nærvær mere end hans. Det halter også med relationen til konen. Han kan mærke, at hun trækker sig fra ham og nu mere foretrækker at gøre ting for sig selv. Konen er begyndt ikke at have forventninger til Christian

 

Christian bliver gennem fokussamtalerne klar over, at han ikke er så glad som han har været og det går ud over hans selvværd, at han ikke har det nærvær med familien, som han tidligere havde. Efter nogle samtaler bliver det så tydeligt for Christian, hvor stor en pris han betaler, for at have det job, han har, at han skifter til ledelsesfunktion et andet sted i organisationen.

 

Karrieren har efterfølgende udviklet sig anderledes end oprindeligt forventet, men faktisk har det medvirket til at gøre Christian til en mere gennemslagskraftig leder. Han har fået mere mentalt overskud og er blevet en mere nærværende og aktiv far og ægtefælle.

 

 

Energien tilbage efter usikkerhed
på egne kompetencer

Case Signe, 22 år

 

Samtalerne med Signe indledes efter henvendelse fra Signes leder. Signe er under uddannelse i revisorbranchen. Der har været en periode, hvor kontoret har haft særligt travlt, hvilket har medført, at Signe har lavet fejl, hun normalt ikke laver. Da Signe indleder fokusforløbet, er hun noget nederlagspræget. Hun angiver en række stresssymptomer, men det der plager hende mest er, at hun føler sig trist og mangler arbejdsglæde.

 

Signe angiver, at hun oplever, at der på kontoret er et hårdt miljø blandt de unge. Hun har en ældre elev som mentor, og hun synes ofte, at hun bliver talt ned til og kritiseret, hvis hun laver fejl.

 

Gennem samtalerne arbejder vi bl.a. med de reaktioner Signe får, når hun føler sig kritiseret. Det viser sig at aktivere følelser og reaktioner, som hun oplevede som barn i relationen til moren. Vi arbejder med, hvordan hun i stedet for at resignere og blive handlingslammet, kan sige fra og gøre opmærksom på, hvordan hun ønsker at blive talt til. Det betyder, at hun får opbygget mere ligeværdige og respektfulde relationer omkring sig på kontoret. Energien og selvværdet kommer gradvist igen, og ikke mindst ved at Signe bliver bevidst om de personlige kvaliteter, hun har, og det hun bidrager med på kontoret.

 

Da forløbet afsluttes har Signe fået det bedste performance review på kontoret blandt eleverne, og hendes leder har udvalgt hende som rådgiver for nogen af de vigtigste kunder.

People & Work · Gravene 2, 2. sal · 8800 Viborg · 41 26 37 04 · mail@peopleandwork.dk

People & Work · Mejlgade 95, 1.sal · 8000 Århus C · 41 26 37 04 · mail@peopleandwork.dk