Coaching og Fokussamtale

 

Mange spørger, hvordan fokussamtaler adskiller sig fra coaching: Coaching er en noget upræcis betegnelse for en række forskelligt arbejde rettet mod præstationer og personlig udvikling. Fokussamtaler retter sig især mod en helhedsorienteret personlig udvikling, der fører til forandringer både i privatsfæren og i arbejdslivet.

 

Vi tilbyder professionel hjælp, der er baseret på akademisk uddannelse og mange års erfaring med individuelle samtaleforløb. Samtalerne kaldes for “fokussamtale”, fordi de målrettes den enkeltes situation og ønsker.

 

Vores tilgang er bredere og mere dybdeborende end coaching. Det er vores erfaring, at den mest virksomme og udviklende tilgang tager udgangspunkt i - og tilpasses - den enkelte. Et fokusforløb er individuelt sat sammen og varierer hos den enkelte afhængigt af ønsker og behov.

 

Fokussamtaler kan medvirke til at øge mentalt overskud, selvværd og arbejdsglæde. Samtalerne sætter fokus på medarbejderes evne til at effektivisere arbejdsgange, træffe beslutninger og håndtere arbejdspres. Desuden medvirker de til at sikre balance mellem privatliv og arbejdsliv, så stressniveauet sænkes.

 

Takster: 60 min a 1.200,00 kr.

Ved køb af samlet fokusforløb á 5 gange: 4.800,00 kr. Rabat: 1200,00. Beløbet betales samlet inden første samtale og kan ikke refunderes.

 

Fokussamtaler er naturligvis underlagt tavshedspligt og foregår i fortrolighed. Der gives ikke informationer videre til arbejdspladsen, medmindre der træffes aftaler med medarbejderen herom.

 

People & Work · Gravene 2, 2. sal · 8800 Viborg · 41 26 37 04 · mail@peopleandwork.dk

People & Work · Mejlgade 95, 1.sal · 8000 Århus C · 41 26 37 04 · mail@peopleandwork.dk